Info

Vizija

Veda art studio je arhitektonski ured osnovan i vođen od strane Daria Šišaka, koji je kroz godine izrastao u interdisciplinarni ured. Spajanjem raznih tehničkih disciplina graditeljskog smjera, razvijamo projekte koji odgovaraju i na pitanja vezana ne samo uz arhitekturu, već nastojimo sagledati širu sliku i kontekst u kojem projekt nastaje, a sve u cilju da povežemo na svim razinama prirodno i umjetno, privatno i javno, odmor i aktivnosti u jednu harmoniziranu cjelinu, te ih potaknemo na interakciju.

Tradicionalno, arhitektura se bavi proučavanjem prostora, njegovim x,y,z dimenzijama (3D) i kako njihov odnos utječe na život ljudi. Mi nastojimo tu staru paradigmu dići na novu razinu gdje vrijeme kao četvrta dimenzija dobiva veću važnost. Tada arhitektura postaje animirana i dinamična, sposobna da evoluira i mutira sa svakim novim naraštajem korisnika.

Na taj način nastoje ne samo nova estetika, već i aktivnost, nastaju prostori budućnosti koji generiraju procese ne slučajne događaje. Tako da čovjek bude potaknut na kretanje i komunikaciju, a ne statičnost.

D.Š.

Ured

Arhitektura

Dario Šišak

David Azinović

Konstrukcije

Aja Mijić

Geodezija

Matko Borić

Administracija

Andrea Poletti-Kopešić