Info

prostori budućnosti
koji generiraju procese
ne slučajne događaje